Κίνδυνοι

Επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής ενέχουν κινδύνους. Οι επενδύσεις σε startups θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες επενδύσεις, καθώς υπάρχει μικρή βεβαιότητα για τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας. Επομένως, συνιστάται η διαφοροποίηση του κινδύνου μεταξύ πολλών μικρών επενδύσεων αυτού του τύπου.

Παρακάτω, προσδιορίζουμε και εξηγούμε μερικούς από τους πιο κοινούς τομείς κινδύνου που σχετίζονται με επενδύσεις σε startups.

Κίνδυνος έργου

Οι κίνδυνοι που είναι εγγενής σε ένα συγκεκριμένο έργο στην πλατφόρμα.

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, πιθανές νομικές ανησυχίες και τεχνολογικούς, λειτουργικούς και κινδύνους φήμης.

Κίνδυνος τομέα

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον συγκεκριμένο τομέα της εταιρείας συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν λόγω πολλών περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αλλαγών στο μακροοικονομικό περιβάλλον, νέων τεχνολογιών που καθιστούν το προϊόν/υπηρεσία απαρχαιωμένο, ρυθμιστικούς κινδύνους, κινδύνους αγοράς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς.

Κίνδυνος χρεοκοπίας

Ο κίνδυνος να υποβληθεί μια εταιρεία έργου σε πτώχευση ή άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε άλλα περιστατικά που καθιστούν την εταιρεία ανίκανη να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω διαφορετικών παραγόντων, όπως η κακοδιαχείριση, η απάτη, η ανικανότητα της ομάδας, οι μη ρεαλιστικές προβλέψεις και άλλα.

Κίνδυνος αποδόσεων

Ο κίνδυνος η απόδοση που επιτυγχάνεται από την επένδυση να είναι χαμηλότερη ή/και μεταγενέστερη από την αναμενόμενη, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου.

Τα startups και επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο είναι φυσικά επικίνδυνες επιχειρήσεις και γενικά έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από τις πιο εδραιωμένες και ώριμες εταιρείες. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως πιθανό οι επενδυτές να μην έχουν αποδόσεις από τις επενδύσεις τους ή να λάβουν απόδοση πολύ αργότερα από το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ένας επενδυτής να μην είναι σε θέση να πουλήσει την επένδυσή του όταν θέλει ή στην τιμή που θέλει, συνήθως λόγω έλλειψης πρόθυμων αγοραστών.

Σε αντίθεση με τις μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, οι μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες είναι πολύ πιο δύσκολο να πουληθούν. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που επιλέγουν να επενδύσουν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω μετοχικού crowdfunding θα πρέπει να είναι έτοιμοι να διατηρήσουν την επένδυσή τους για παρατεταμένη περίοδο, ενδεχομένως αρκετά χρόνια, προτού μπορέσουν να λάβουν απόδοση.

Κίνδυνος πλατφόρμας

Ο κίνδυνος η πλατφόρμα crowdfunding, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, να μην μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της.

Οι πλατφόρμες crowdfunding λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ εταιρειών συγκέντρωσης κεφαλαίων και επενδυτών, και εάν η πλατφόρμα αποτύχει, θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τους επενδυτές της.

Άλλοι κίνδυνοι

Υπάρχουν, φυσικά, πρόσθετοι κίνδυνοι που διατρέχει ένας επενδυτής όταν επενδύει σε ένα εγχείρημα πρώιμου σταδίου μέσω του crowdfunding. Άλλοι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν συναλλαγματικό κίνδυνο, εάν το εγχώριο νόμισμα είναι διαφορετικό από το επενδυτικό νόμισμα, κίνδυνος συγκέντρωσης, εάν επενδύσεις μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου σου σε μια μεμονωμένη εταιρεία, και κίνδυνος χρονισμού, εάν αποφασίσεις να μπείς ή να βγείς από μια επένδυση στη λάθος στιγμή.

Previous
Πως να επενδύσεις