Πως δουλεύουν οι αποδόσεις

Ο απώτερος στόχος κάθε επενδυτή είναι να βγάλει χρήματα από την επένδυσή του. Το προφίλ κινδύνου και απόδοσης της επένδυσης θα ποικίλλει ανάλογα με την καμπάνια και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να λάβουν οι επενδυτές αποδόσεις.

Υπάρχουν διάφορες δομές επενδυτικών προϊόντων, το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε πιθανές αποδόσεις. Ενώ ορισμένες επενδύσεις παρέχουν εφάπαξ πληρωμή, άλλες προσφέρουν επαναλαμβανόμενες πληρωμές.

Παρακάτω, περιγράφουμε πώς ένας επενδυτής μπορεί να έχει απόδοση επενδύοντας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μάθε περισσότερα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδυτών.

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO)

Μια Αρχική Δημόσια Προσφορά είναι η διαδικασία όπου μια εταιρεία εισάγει της μετοχές της σε ένα εποπτευόμενο χρηματιστήριο.

Όταν μια εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, οι μετοχές της μπορούν να πωληθούν ή να αγοραστούν πολύ πιο εύκολα (περισσότερη ρευστότητα) σε σύγκριση με μια ιδιωτική εταιρεία. Η αγοραπωλησία των μετοχών της γίνεται στο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένη η εταιρεία.

Εξαγορά

Σε μια εξαγορά, μια εταιρεία αγοράζει το σύνολο μιας άλλης εταιρείας εντελώς. Εάν η εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο επενδυτής αγοράζεται από άλλη εταιρεία, ο επενδυτής μπορεί να αναμένει να λάβει το δίκαιο μερίδιό του από τη συναλλαγή.

Αυτή η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: μετρητά, μετοχές ή συνδυασμό. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί η εξαγοράζουσα εταιρεία για να αγοράσει την εξαγοραζόμενη εταιρεία, είναι αυτό που θα λάβει ο επενδυτής.

Δευτερογενής Πώληση Μετοχών

Οι επενδυτές μπορούν ελεύθερα να πουλήσουν τις μετοχές τους σε πρόθυμους αγοραστές σε οποιαδήποτε τιμή συμφωνήσουν.

Η Crowdbase αναπτύσσει μια Δευτερογενής Αγορά στην πλατφόρμα για να βοηθήσει στη διευκόλυνση των δευτερεύουσων πωλήσεων μετοχών. Μέσω της ειδικής σελίδας, αγοραστές και πωλητές θα μπορούν να συναντηθούν και να συμφωνήσουν την τιμή για την ανταλλαγή των μετοχών.

Μερίσματα

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες αποπληρώνουν τους επενδυτές τους είναι μέσω μερισμάτων. Το μέρισμα είναι η διανομή ορισμένων από τα κέρδη μιας εταιρείας στους μετόχους της, είτε σε μετρητά είτε σε επιπρόσθετες μετοχές.

Επαναγορά Μετοχών

Η επαναγορά μετοχών είναι ένας άλλος τρόπος για μια εταιρεία να αποπληρώσει τους επενδυτές της. Είναι μια συναλλαγή κατά την οποία μια εταιρεία προσφέρει να αγοράσει πίσω μετοχές από τους επενδυτές της, συνήθως σε τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών μειώνεται μετά τη συναλλαγή, η τιμή των υπόλοιπων μετοχών που απομένουν αυξάνεται.

Επομένως, ως μέτοχος, εάν αποφασίσεις να πουλήσεις τις μετοχές σου πίσω στην εταιρεία ή όχι, οι αποδόσεις σου θα πρέπει να είναι πολύ παρόμοιες.

Previous
Τι παίρνεις όταν επενδύσεις