Χρεώσεις

Για καμπάνιες μετοχικού crowdfunding, η Crowdbase χρεώνει μια προμήθεια της τάξης του 7% των συνολικών κεφαλαίων που συγκεντρώνονται για την καμπάνια μέσω της πλατφόρμας, εάν και μόνο εάν η καμπάνια είναι επιτυχής.

Επιπρόσθετα, η Crowdbase μπορεί να ζητήσει μια μικρή προκαταβολή, έως και 1.5% του ελάχιστου στόχου χρηματοδότησης, για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την προετοιμασία της καμπάνιας crowdfunding. Αυτή η προκαταβολή είναι άνευ όρων για την επιτυχία της καμπάνιας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα επιστραφεί εάν η καμπάνια αποτύχει.

Η Crowdbase μπορεί να χρεώσει πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες που ζητούνται οι οποίες δεν εμπίπτουν στο περιθώριο εφαρμογής της καμπάνιας crowdfunding, όπως παροχή συμβουλών σε χρηματοοικονομικά θέματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδίου και προετοιμασία pitch deck.

Δεν υπάρχουν καθόλου χρεώσεις για τους επενδυτές της πλατφόρμας μας. Καμία χρέωση επένδυσης, διακράτησης, ή εξόδου.

Καμπάνιες μετοχικού crowdfunding

Μόνο

7 %
  • Ενδέχεται να ισχύουν εκπτώσεις για μεγαλύτερες καμπάνιες

  • Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις διεκπεραίωσης πληρωμών

  • Ενδέχεται να ζητηθεί προπληρωμή 1.5%

Previous
Κίνδυνοι