Πως βγάζει χρήματα η Crowdbase

Στην Crowdbase, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια διαφανή και αποτελεσματική πλατφόρμα τόσο για οραματιστές επιχειρηματίες όσο και για επενδυτές. Η δομή των χρεώσεών έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα της Crowdbase με εκείνα των επιχειρηματιών και των επενδυτών.

Προμήθεια Επιτυχίας

Το μοντέλο χρεώσεών μας χωρίζεται σε δύο μέρη για να δώσει κίνητρα τόσο στην Crowdbase όσο και στους ιδιοκτήτες έργων να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων:

  • Κεφάλαια που Συγκεντρώνονται από την Crowdbase: Μια προμήθεια 10% εφαρμόζεται σε κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου μας και των προσπαθειών μάρκετινγκ.
  • Κεφάλαια που Συγκεντρώνονται από τους Ιδιοκτήτες Έργων: Μειωμένη χρέωση διευκόλυνσης 4%, ενθαρρύνοντας τους ιδιοκτήτες έργων να συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία της καμπάνιας τους.

Αυτή η δομή διασφαλίζει ότι τα ενδιαφέροντά μας ευθυγραμμίζονται με εκείνα των ιδιοκτητών έργων, ενισχύοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας της καμπάνιας.

Ενώ ο διαχωρισμός μεταξύ κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από την Crowdbase και τους ιδιοκτήτες έργων ποικίλλει, το μοντέλο μας συνήθως ανέρχεται σε περίπου 8% προμήθεια, ανάλογα με την κατανομή της προσπάθειας.

Σε περίπτωση αποτυχίας της καμπάνιας, η Crowdbase δε χρεώνει τις πιο πάνω χρεώσεις.

Χρεώσεις Διεκπαιραίωσης Πληρωμών

Εκτός από τις προμήθειες, εφαρμόζουμε χρεώσεις διεκπαιραίωσης πληρωμών για την κάλυψη του κόστους επεξεργασίας των επενδύσεων. Αυτές οι χρεώσεις συνήθως καταλήγουν μεταξύ 0.3% και 0.7% των συνολικών κεφαλαίων που συγκεντρώνονται.

Χρέωση Προετοιμασίας

Απαιτείται επίσης πάγια χρέωση προετοιμασίας €2,000 εκ των προτέρων για κάθε καμπάνια. Αυτή η χρέωση καλύπτει μέρος των εξόδων που σχετίζονται με την προετοιμασία και την έναρξη της καμπάνιας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και νομικών διαδικασιών.

Είναι μια εφάπαξ χρέωση και αφαιρείται από τον τελικό υπολογισμό της χρέωσης για επιτυχημένες καμπάνιες.

Προσαρμόσιμες Χρεώσεις

Η ευέλικτη προσέγγισή μας επεκτείνεται σε διαφορετικούς τύπους έργων, με καμπάνιες μετοχικού crowdfunding για startups να χρησιμοποιούν το πιο πάνω μοντέλο διπλής αμοιβής μας.

Για καμπάνιες ακίνητης περιουσίας και μεγαλύτερες καμπάνιες, προσφέρουμε διαπραγματεύσιμες δομές χρεώσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Μηδέν Χρεώσεις για Επενδυτές

Η Crowdbase ξεχωρίζει επειδή δεν χρεώνει τίποτα τους επενδυτές της.Καμία χρέωση επένδυσης, διακράτησης, ή εξόδου, ενθαρρύνοντας την ευρύτερη συμμετοχή σε καμπάνιες crowdfunding.

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Πέρα από το crowdfunding, η Crowdbase προσφέρει προσαρμόσιμες πρόσθετες υπηρεσίες για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της επενδυτικής ετοιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικό σχεδιασμό, οικονομικές προβλέψεις, και βοήθεια για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Καινοτόμου Επιχείρησης. Οι χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες καθορίζονται με βάση το εύρος και την πολυπλοκότητα του έργου.

Previous
Κίνδυνοι