Προστασία

Προστασία Επενδυτών στην Crowdbase

Η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του χρηματοπιστωτικού κλάδου, βοηθώντας στην προστασία των επενδυτών από απατηλές πρακτικές ανήθικων επαγγελματιών.

Η Crowdbase εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), την αρμόδια αρχή για την χρηματοοινομική εποπτεία στην Κύπρο.

Η χρηματοοινομική εποπτεία προστατεύει τους επενδυτές

Οι επενδυτές επωφελούνται από τη χρηματοοικονομική εποπτεία, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λειτουργούν με ηθική και διαφάνεια.

Το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ένα κρίσιμο συστατικό της καθημερινής μας ζωής, καθώς επηρεάζει την ικανότητά μας να αποταμιεύουμε, να επενδύουμε, να δανειζόμαστε και να λαμβάνουμε μακροπρόθεσμες οικονομικές αποφάσεις. Με αδύναμους ελέγχους σε ισχύ, οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν ελάχιστα εμπόδια για να βλάψουν τους επενδυτές και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η χρηματοοινομική εποπτεία χρησιμεύει για την πρόληψη ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και, σε περίπτωση που συμβούν, συμβάλλει στην παροχή ενός διχτυού ασφαλείας για τους επενδυτές.

Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών

Η Crowdbase πρέπει να κρατά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών χωριστά από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία, διασφαλίζοντας ότι είναι προστατευμένα και εύκολα αναγνωρίσιμα.

Όταν επενδύεις σε μια καμπάνια μέσω της Crowdbase, τα χρήματά σου πηγαίνουν απευθείας στον λογαριασμό μας “Κεφάλαια Πελατών” σε ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, Eurobank Κύπρου. Αυτός ο λογαριασμός είναι ξεχωριστός από άλλους λογαριασμούς της Crowdbase και έχει αυστηρότερους ελέγχους για αναλήψεις.

Η Crowdbase δεν επιτρέπεται να αγγίξει αυτά τα κεφάλαια για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από 1. Μεταφορά των κεφαλαίων στην εταιρεία που ολοκλήρωσε επιτυχώς την καμπάνια της μέσω της Crowdbase ή 2. Επιστροφή στους επενδυτές εάν η καμπάνια αποτύχει ή αν ζήτησαν επιστροφή χρημάτων για την επένδυσή τους.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τις οποίες μπορεί να έχετε ακούσει στις ειδήσεις, η Crowdbase δεν επενδύει κεφάλαια πελατών. Τα χρήματά σας φυλάσσονται με ασφάλεια σε ευρώ, €1 για €1, ανά πάσα στιγμή.

Καταλληλότητα επενδυτικών προϊόντων

Η Crowdbase πρέπει να αξιολογεί την κατάσταση κάθε ιδιώτη επενδυτή και να τον προειδοποιεί από την ανάληψη υπερβολικών επενδυτικών κινδύνων.

Ως εποπτευόμενη οντότητα, η Crowdbase πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι επενδυτές κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε επένδυση στην πλατφόρμα και ότι έχουν την οικονομική ικανότητα να χειριστούν αυτούς τους κινδύνους.

Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία εγγραφής, το Ερωτηματολόγιο Επενδυτών, βοηθά την Crowdbase να κατανοήσει την ατομική οικονομική κατάσταση κάθε επενδυτή. Αυτό αποτελεί μια καλή βάση για να μπορούμε να σου παρουσιάζουμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις κινδύνου προτού πραγματοποιήσεις μια επένδυση μέσω της πλατφόρμας μας.

Παρακαλούμε σημείωσε

Παρόλο που η Crowdbase μπορεί να παρέχει προειδοποιήσεις κινδύνου για την καταλληλότητα της επένδυσής σου, δεν μπορούμε να σε περιορίσουμε από το να επενδύσεις σε ένα ακατάλληλο προϊόν, εάν εξακολουθείς να το επιθυμείς.

Δελτίο Βασικών Πληροφοριών Επένδυσης (KIIS)

Το KIIS προσφέρει μια σαφή και κατανοητή περίληψη κρίσιμων πληροφοριών για κάθε καμπάνια crowdfunding σε τυποποιημένη μορφή.

Το KIIS είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της προστασίας και της διαφάνειας των επενδυτών. Ο Κανονισμός Crowdfunding της ΕΕ απαιτεί από τους ιδιοκτήτες έργων να παρέχουν τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες crowdfunding, διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές έχουν σαφή κατανόηση των κινδύνων και των πιθανών ανταμοιβών των επενδύσεών τους.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Crowdfunding της ΕΕ, οι επενδυτές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν λάβει και έχουν κατανοήσει το KIIS πριν πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Το KIIS είναι ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο και μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαμάχες.

Το KIIS για κάθε καμπάνια στην Crowdbase βρίσκεται στην ενότητα Όροι Συμφωνίας στη δεξιά πλευρά της σελίδας της καμπάνιας ή στην καρτέλα Έγγραφα της σελίδας της καμπάνιας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ακόμη έχεις ερωτήσεις; Επισκέψου το FAQ μας ή στείλε μας μήνυμα!