Πολιτικές

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων Crowdbase

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Στόχος μας στην Crowdbase Ltd (“CROWDBASE” ή “Εταιρεία”) είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ωστόσο, κατανοούμε ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πελάτης μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν εκκρεμοτήτων με δίκαιο και γρήγορο τρόπο, σε συμμόρφωση, ανά πάσα στιγμή, με τον Νόμο.

Αυτή η σελίδα αναφέρει τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων που ενδέχεται να υποβάλετε.

Διαδικασία

Μπορείς να υποβάλεις το παράπονό σου στον καθορισμένο Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραπόνων της CROWDBASE ('Υπεύθυνος Παραπόνων'), ο οποίος έχει την εξουσία να χειρίζεται και να διερευνά τυχόν υποβληθέντα παράπονα.

Το παράπονό σου μπορεί να υποβληθεί στον Υπεύθυνο Παραπόνων με τον ακόλουθο τρόπο:

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα και αποστέλλοντάς την με email στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Η Εταιρεία καταχωρεί απευθείας το παράπονό σου στα εσωτερικά αρχεία που τηρούνται για το σκοπό αυτό δίνοντας έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς «Μοναδικός Αριθμός Αναφοράς» ο οποίος θα σε ειδοποιήσει εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου σου, επιβεβαιώνοντας επίσης τη λήψη του παραπόνου σου.

Αυτός ο Μοναδικός Αριθμός Αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία μπορεί να έχεις με την Εταιρεία, τον Οικονομικό Επίτροπο «Οικονομικό Διαμεσολαβητή» ή/και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγγελία.

Ο Υπεύθυνος Παραπόνων θα προχωρήσει στη διερεύνηση της καταγγελίας και θα ετοιμάσει έκθεση που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σου για να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.

Εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας, η Εταιρεία υποχρεούται να σε ενημερώσει εγγράφως για την έκβαση/απόφαση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό εντός της περιόδου των δύο (2) μηνών, η Εταιρεία θα σε ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης αναφέροντας την περίοδο εντός της οποίας είναι πιθανό να ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μετά την την υποβολή της καταγγελίας. Η απόφαση της Εταιρείας θα κοινοποιηθεί άμεσα και εγγράφως.

Όλα τα παράπονα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.